AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA

15 godzin

AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDOWCA / PROFESJONALNY SPRZEDAWCA


MODUŁ „0” WSTĘP DO SKUTECZNEJ SPRZEDAŻY

 1. Przedstawienie się , cele szkolenia, agenda , program , metody pracy
 2. Ruda zapoznawcza : kwiatek poznawczy
 3. Kim jest współczesny handlowiec – burza mózgów a) atrybuty handlowca
  b) cechy współczesnego handlowca c) rodzaje handlowców kiedyś vs dzisiaj
 4. ĆWICZENIE W GRUPACH : nasza definicja i sposoby sprzedaży
 5. Definicja sprzedaży a) model AIDA-L b) obszary sprzedaży c) wymiary sprzedaży d) klasyczny model sprzedaży – warunki konieczne

  MODUŁ I : PRZYGOTOWANIE
 6. Pierwsze wrażenie
 7. Wyznaczanie celów ( SMARTER , VALID, Strategia Vonneguta )
 8. ĆWICZENIE W GRUPACH : cel SMART(ER) , plan minumum, plan optimim, plan maximum
 9. Historia klienta – po co nam systemy CRM
 10. Praca z materiałami reklamowymi – warsztaty

  MODUŁ II : OTWARCIE SPRZEDAŻY
 11. Kontraktowanie
 12. Budowanie Dobrego Kontaktu wg zasad NLP
  a) Pacing
  b) Leading
  c) Rapport
 13. Deklaracja potencjału
 14. ĆWICZENIE : moja ciekawa, zapadająca w pamięć, zuchwała deklaracja potencjału – dlaczego klient ma ze mną pracować ?
 15. Naturalne techniki dobrego otwarcia

  MODUŁ III : BADANIE POTRZEB
 16. Definicja potrzeby. Nowa piramida Maslova.
 17. Potrzeby uświadomione i nieuświadomione
 18. Preferencje
 19. Rola pytań w badaniu potrzeb
  a) Rodzaje i zastosowanie pytań w sprzedaży
  b) ĆWICZENIE „Jak to możliwe i o co chodzi” ?
  c) ĆWICZENIE „Rozmowa pytaniami otwartymi”
 20. Aktywne słuchanie a) parafraza b) klaryfikacja
 21. Technika SPIN
 22. Technika 3P
 23. Technika Lejek Truizmów
 24. ĆWICZENIE Lejek truizmów, pytania, parafraza

  MODUŁ IV : PREZENTACJA
 25. Sytuacja wyjściowa w sprzedaży
 26. Najważniejsze zasady prezentacji
 27. Budowa mózgu : analiza lewej/prawej półkuli
  a) Metaprogramy jako filtry percepcji
  b) sposoby aktywowania półkul mózgowych
 28. Język korzyści i magiczne słowa sprzedaży
 29. Test windowy
 30. ĆWICZENIE : Test windowy, język korzyści – prezentacje grup + indywidualne

  MODUŁ V : WYJAŚNIANIE OBIEKCJI
 31. ĆWICZENIE „Umów się ze mną”
 32. Zastrzeżenia racjonalne i emocjonalne
 33. ĆWICZENIE „Wyjaśnianie obiekcji : kawa, piwo, park rozrywki, obiad, muzeum”
 34. AIKIDO SPRZEDAŻY
 35. Technika echa i świadomej pauzy
 36. REFRAMING – technika przeramowania
 37. Technika EZOP
 38. ĆWICZENIE „Wyjątkowe przedmioty na sprzedaż”

  MODUŁ VI : ZAMKNIĘCIE SPRZEDAŻY
 39. Sygnały zakupu
 40. ĆWICZENIE „Sklep internetowy” – podsumowanie zakupów
 41. Format zamknięcia
 42. Wybrane techniki zamykające

  MODUŁ VII : POLECENIA I ANALIZA
 43. Marketing szeptany
 44. Weryfikacja celów
 45. Notatki i wnioski

Shopping cart

0

No products in the cart.