Kompleksowa analiza

kompetencji sprzedażowych

FinxS® Sales Assessment ( w skrócie FSA )to nowe na światowym rynku narzędzie  analizy kompetencji sprzedażowych handlowców z minimum 3-miesięcznym( najlepiej minimum rocznym ) doświadczeniem.

FinxS® Sales Assessment wykorzystuje różne narzędzia, takie jak testy osobowości, umiejętności i predyspozycji do sprzedaży, aby ocenić potencjał kandydatów na stanowiska sprzedażowe. Testy te są projektowane tak, aby zidentyfikować nie tylko obecne umiejętności sprzedażowe, ale także predyspozycje i tendencje, które mogą wpłynąć na przyszły rozwój sprzedaży. Warto jednak nadmienić, że sam test FSA nie jest narzędziem psychometrycznym, ani testem osobowości – może jedynie ( lub aż )  wskazywać na dopasowanie lub niedopasowanie do wybranego procesu sprzedażowego.

FinxS® Sales Assessment pozwala na wygenerowanie kilku rodzajów raportu :

  • Raport DOPASOWANIE DO ROLI – identyfikacja dominujących ról sprzedażowych respondenta , opis 18 kompetencji, 12 nastawień , indeks wymówek, materiał do pracy własnej
  • Raport ROZWÓJ – wskazuje kierunki rozwoju dla każdej z identyfikowanych kompetencji , proponuje szyte na miarę rozwiązania
  • Raport MANAGER – kompleksowy opis kompetencji, nastawień, ról sprzedażowych danego respondenta wraz z potencjałem rozwojowym w wersji dedykowanej managerom . Zawiera BENCHMARK respondenta w odniesieniu do badanej polskiej populacji ( np. ile % badanych posiada mniejszy poziom kompetencji w zestawieniu z danym respondentem )
  • Raport TEAM – opisane kompetencje, nastawienia, role sprzedażowe, kierunki rozwoju oraz potencjał badanego zespołu raz z BENCHMARKIEM na Polskę

Jaki wpływ FinxS® Sales Assessment na rozwój sprzedawców w biznesie

FinxS® Sales Assessment może mieć znaczący wpływ na rozwój sprzedawców w biznesie. Oto kilka przykładów, jak ta metoda może pomóc w rozwoju sprzedaży:

Dostosowanie szkoleń do indywidualnych potrzeb

FinxS® Sales Assessment pozwala na dokładne zrozumienie indywidualnych potrzeb i umiejętności pracowników, co pozwala na dokładne dostosowanie szkoleń do ich potrzeb. Dzięki temu pracownicy będą mogli skutecznie rozwijać swoje umiejętności sprzedażowe, a firma będzie w stanie osiągnąć lepsze wyniki sprzedażowe.

Dostarczenie pracownikom wskazówek

FinxS® Sales Assessment dostarcza pracownikom szczegółowe informacje na temat ich mocnych i słabych stron, co pozwala na skuteczniejsze wykorzystanie ich potencjału. Pracownicy, którzy są świadomi swoich mocnych i słabych stron, będą w stanie skuteczniej wykorzystać swoje umiejętności i osiągać lepsze wyniki sprzedażowe.

Poprawa motywacji pracowników

FinxS® Sales Assessment może pomóc w poprawie motywacji pracowników poprzez zidentyfikowanie ich celów i ambicji. Dzięki temu pracownicy będą mieli jasne cele do osiągnięcia oraz będą wiedzieć, jakie kroki muszą podjąć, aby je osiągnąć. Firma może w ten sposób wykorzystać potencjał swoich pracowników i zapewnić im odpowiednie warunki rozwoju, co zwiększy ich zadowolenie z pracy i lojalność wobec firmy.

Poprawa jakości rekrutacji

FinxS® Sales Assessment może pomóc firmom w lepszym doborze kandydatów na stanowiska sprzedażowe. Dzięki dokładnej ocenie umiejętności, predyspozycji i osobowości kandydatów, firma może dokładniej dopasować kandydatów do konkretnych stanowisk i zapewnić, że zatrudnione osoby będą w stanie osiągnąć sukces w swojej pracy.

Poprawa efektywności sprzedaży

FinxS® Sales Assessment pozwala na dokładne zrozumienie procesów sprzedaży w firmie oraz na identyfikację obszarów, które wymagają poprawy. Dzięki temu firma może skuteczniej zarządzać procesami sprzedaży i osiągnąć lepsze wyniki sprzedażowe.

Stworzony przez sprzedawców i dla sprzedawców

FinxS Sales Assessment to narzędzie wspierające rekrutację i rozwój sprzedawców. Jest jedynym badaniem kompetencji na polskim rynku, które zostało stworzone specjalnie dla osób posiadających doświadczenie w sprzedaży 

Mierzy poziom 18-stu kluczowych kompetencji sprzedażowych

Mierzy indeks wymówek, czyli, to na ile handlowiec lubi sprzedawać

Identyfikuje, w której roli sprzedażowej sprawdzi się najlepiej

Wspiera rozwój i rekrutację sprzedawców

Pokazuje mocne strony i obszary rozwoju sprzedawców

Zamów swoje indywidualne badanie wraz z sesją objaśniającą.

Shopping cart

0

No products in the cart.