Polski system oparty o model D-I-S-C

Zbadaj swój styl komunikacji oraz osobowość
Wygeneruj i omów ze mną raport ogólny lub sprzedawcy

MODEL ZAKŁADA 4 GŁÓWNE STYLE ZACHOWANIA :

  1. STYL DOMINUJĄCY – charakteryzuje osobę aktywną i zorientowaną na zadania. Taka osoba jest pobudzana przez wyzwania. Nie ma zdolności koncentrowania się na powtarzalnych zadaniach. Dąży do celu i jest motywowana przez sukcesy. 
  2. STYL INSPIRUJĄCY – profil tej osoby jest aktywny i nakierowany na ludzi. Brakuje mu zdolności organizowania pracy, szczególnie priorytyzacji zdań, skrupulatności, koncentracji. Łatwo nawiązuje kontakty, jest empatyczny, ma zdolności perswazyjne i potrafi motywować innych.
  3. STYL STABILNY – styl nastawiony na ludzi i reaktywny. Chętnie współpracuje z innymi lecz woli mieć stałych współpracowników. Jest skrupulatny w przestrzeganiu procedur. Brakuje mu zdolności szybkiej adaptacji do zmian. Umiejętności naturalne to zdolność do aktywnego słuchania, wytrwałość w dążeniu do celu, lojalność i cierpliwość.
  4. STYL OSTROŻNY – nakierowany na zadania i reaktywny. Liczy się dokładność i jakość wykonanej pracy. Opanowany i krytyczny . Umiejętności naturalne to rzeczowa argumentacja, organizowanie i planowanie pracy, zagłębianie się w szczegóły, analizowanie, dbanie o wysoką jakość
 

                                                                                                            BADNIE STYLÓW ZACHOWAŃ

Do zbadania stylów zachowań służy  test MaxieDISC. Daje on informację o stylu zachowań respondenta.
Informuje o jego naturalnym stylu zachowania oraz adaptacji, którą dokonuje w miejscu pracy, czy podczas pełnienia innych ról społecznych. 
Test ( tzw. wymuszonego wyboru ) polega na udzieleniu odpowiedzi na 24 pytania i jest wykonywany cyfrowo. 

Informacje generowane w raporcie są istotne z punktu widzenia zastosowania w życiu prywatnym oraz w biznesie. Dzięki wiedzy z testu, certyfikowany konsultant jest w stanie dokonać interpretacji badania i wspomóc respondenta w zakresie :

  • Poprawy relacji 
  • Zwiększenia sprzedaży
  • Usprawnienia zarządzania 
  • Lepszego rozumienia siebie i innych 
  • Usprawnienia komunikacji interpersonalnej

Oferta

ZAMÓW SWOJE BADANIE WRAZ Z SESJĄ OBJAŚNIAJĄCĄ

Jesteś gotów
postawić pierwszy krok?

Shopping cart

0

No products in the cart.