Kompleksowa analiza kompetencji sprzedażowych – FinxS® Sales Assessment

FinxS® Sales Assessment ( w skrócie FSA )to nowe na światowym rynku narzędzie  analizy kompetencji sprzedażowych handlowców z minimum 3-miesięcznym( najlepiej minimum rocznym ) doświadczeniem.

Oglądnij Video Explainer i poznaj FinxS® Sales Assessment !

Zostało opracowane w wyniku badań prowadzonych na tysiącach handlowców i wyłania 18 kompetencji kluczowych z punktu widzenia prowadzenia sprzedaży.

Mierzy także nastawienia do działań handlowych – zakłada że mentalność wpływa na poziom kompetencji handlowych. Określa również poziom dopasowania do danego modelu sprzedaży.

Wskazuje indeks wymówek czyli motywację lub demotywację do podejmowania sprzedaży. Im niższy indeks tym większe prawdopodobieństwa że sprzedawca zignoruje działania niezwiązane ze sprzedażą i skupi się na tym co bezpośrednio związane jest z realizowaniem celów sprzedażowych. Łącząc kompetencje z nastawieniami pozwala dostrzec mocne strony, obszary do wzmocnienia, obszary o rozwijaniu których należy raczej zapomnieć – pozwala na stworzenie mapy dotarcia do sukcesu w sprzedaży.

Elementy przykładowych raportów FinxS Sales Assessment

FSA zakłada, że idealny profil handlowca nie istnieje i zależy od wielu czynników :

 • Potrzeba klienta
  – Wyrażona – potencjalny klient jest świadomy potrzeby lub chęci zakupu
  – Ukryta – potencjalny klient nie jest świadomy potrzeby lub chęci zakupu
 • Cykl sprzedaży
  – Długi – Potencjalny klient potrzebuje czasu aby podjąć decyzję, gdyż ma ona istotne konsekwencje
  – Krótki – potencjalny klient szybko podejmuje decyzję o zakupie ( wystarczą 2 spotkania )
 • Relacje
  – Krótkotrwała – nie jest kontynuowana po pierwszej sprzedaży
  – Długotrwałe – jest kontynuowana po pierwszej sprzedaży

Celem metody jest pomóc firmom w rekrutacji i rozwoju najlepszych sprzedawców. Metoda ta jest szczególnie przydatna w sektorze biznesowym, gdzie rozwój sprzedaży jest kluczowy dla osiągnięcia sukcesu.

W jaki sposób działa FinxS® Sales Assessment?

FinxS® Sales Assessment wykorzystuje różne narzędzia, takie jak testy osobowości, umiejętności i predyspozycji do sprzedaży, aby ocenić potencjał kandydatów na stanowiska sprzedażowe. Testy te są projektowane tak, aby zidentyfikować nie tylko obecne umiejętności sprzedażowe, ale także predyspozycje i tendencje, które mogą wpłynąć na przyszły rozwój sprzedaży. Warto jednak nadmienić, że sam test FSA nie jest narzędziem psychometrycznym, ani testem osobowości – może jedynie ( lub aż )  wskazywać na dopasowanie lub niedopasowanie do wybranego procesu sprzedażowego.

informacje na temat badania FSA

Wyniki testów są następnie analizowane przez Certyfikowanego Konsultanta FinxS® Sales Assessment – najczęsciej specjalistę z dziedziny psychologii i biznesu, który jest w stanie dostarczyć firmie szczegółowe informacje na temat potencjalnych kandydatów na stanowiska sprzedażowe. Ta wiedza pozwala firmom na dokładne dopasowanie kandydatów do konkretnych stanowisk oraz na zapewnienie, że zatrudnieni pracownicy będą w stanie osiągnąć sukces w swojej pracy.

Efektywność sprzedawcy wg FSA

Co mierzy FSA ?

 • Nastawienie sprzedawców
 • Dotychczasowe doświadczenia
 • Percepcję własnych kompetencji

Czego nie mierzy FSA ?

 • Wiedzy sprzedażowej , branżowej czy produktowej
 • Nie jest testem inteligencji
 • Nie ocenia czy ktoś jest dobry czy zły
 • Może jedynie wskazywać na dopasowanie lub niedopasowanie do wybranego procesu sprzedażowego

Jakie raporty generuje FSA ?

FinxS® Sales Assessment pozwala na wygenerowanie kilku rodzajów raportu :

 • Raport DOPASOWANIE DO ROLI – identyfikacja dominujących ról sprzedażowych respondenta , opis 18 kompetencji, 12 nastawień , indeks wymówek, materiał do pracy własnej
 • Raport ROZWÓJ – wskazuje kierunki rozwoju dla każdej z identyfikowanych kompetencji , proponuje szyte na miarę rozwiązania
 • Raport MANAGER – kompleksowy opis kompetencji, nastawień, ról sprzedażowych danego respondenta wraz z potencjałem rozwojowym w wersji dedykowanej managerom . Zawiera BENCHMARK respondenta w odniesieniu do badanej polskiej populacji ( np. ile % badanych posiada mniejszy poziom kompetencji w zestawieniu z danym respondentem )
 • Raport TEAM – opisane kompetencje, nastawienia, role sprzedażowe, kierunki rozwoju oraz potencjał badanego zespołu raz z BENCHMARKIEM na Polskę

Wpływ FinxS® Sales Assessment na rozwój sprzedawców w biznesie

FinxS® Sales Assessment może mieć znaczący wpływ na rozwój sprzedawców w biznesie. Oto kilka przykładów, jak ta metoda może pomóc w rozwoju sprzedaży:

 • Dostosowanie szkoleń do indywidualnych potrzeb

FinxS® Sales Assessment pozwala na dokładne zrozumienie indywidualnych potrzeb i umiejętności pracowników, co pozwala na dokładne dostosowanie szkoleń do ich potrzeb. Dzięki temu pracownicy będą mogli skutecznie rozwijać swoje umiejętności sprzedażowe, a firma będzie w stanie osiągnąć lepsze wyniki sprzedażowe.

 • Dostarczenie pracownikom wskazówek na temat ich mocnych i słabych stron

FinxS® Sales Assessment dostarcza pracownikom szczegółowe informacje na temat ich mocnych i słabych stron, co pozwala na skuteczniejsze wykorzystanie ich potencjału. Pracownicy, którzy są świadomi swoich mocnych i słabych stron, będą w stanie skuteczniej wykorzystać swoje umiejętności i osiągać lepsze wyniki sprzedażowe.

Jedna z 18 kompetencji sprzedażowych FSA – działanie zgodnie z procesem
 • Poprawa motywacji pracowników

FinxS® Sales Assessment może pomóc w poprawie motywacji pracowników poprzez zidentyfikowanie ich celów i ambicji. Dzięki temu pracownicy będą mieli jasne cele do osiągnięcia oraz będą wiedzieć, jakie kroki muszą podjąć, aby je osiągnąć. Firma może w ten sposób wykorzystać potencjał swoich pracowników i zapewnić im odpowiednie warunki rozwoju, co zwiększy ich zadowolenie z pracy i lojalność wobec firmy.

 • Poprawa jakości rekrutacji

FinxS® Sales Assessment może pomóc firmom w lepszym doborze kandydatów na stanowiska sprzedażowe. Dzięki dokładnej ocenie umiejętności, predyspozycji i osobowości kandydatów, firma może dokładniej dopasować kandydatów do konkretnych stanowisk i zapewnić, że zatrudnione osoby będą w stanie osiągnąć sukces w swojej pracy.

 • Poprawa efektywności sprzedaży

FinxS® Sales Assessment pozwala na dokładne zrozumienie procesów sprzedaży w firmie oraz na identyfikację obszarów, które wymagają poprawy. Dzięki temu firma może skuteczniej zarządzać procesami sprzedaży i osiągnąć lepsze wyniki sprzedażowe.

Podsumowanie

FinxS® Sales Assessment jest metodą oceny sprzedaży, która pozwala firmom na dokładne dopasowanie kandydatów na stanowiska sprzedażowe oraz na skuteczne rozwijanie umiejętności sprzedażowych pracowników. Metoda ta ma znaczący wpływ na rozwój sprzedaży w firmie, poprzez dostosowanie szkoleń do indywidualnych potrzeb, dostarczenie pracownikom wskazówek na temat ich mocnych i słabych stron, poprawę motywacji pracowników, poprawę jakości rekrutacji oraz poprawę efektywności sprzedaży. Dlatego też warto rozważyć zastosowanie FinxS® Sales Assessment w firmie, aby osiągnąć lepsze wyniki sprzedażowe i rozwijać umiejętności sprzedażowe pracowników.

Zamów swoje indywidualne badanie wraz z sesją objaśniającą. Skontaktuj się ze mną

Dodaj komentarz

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.

Shopping cart

0

No products in the cart.