Life coaching - forMe

Mianem life coachingu określamy relację pomiędzy coachem, a klientem (coachee) skoncentrowaną na osiąganiu celów osobistych. Obejmuje :  

Life coaching skupia się na wzroście jakości życia poprzez rozwiązywanie osobistych problemów i odnajdywanie drogi do osiągnięcia postawionych celów. Jest mocno nastawiony na rezultaty i stosowanie skutecznych narzędzi.

Czego można oczekiwać od coacha?

Rolą coacha jest zapewnienie Klientowi wsparcia, wyjątkowego w swej naturze. Coach koncentruje się wyłącznie na sytuacji Klienta, a jego uwaga i zaangażowanie są wyjątkowe.


Coach słucha Klienta z autentyczną ciekawością, chcąc zrozumieć, kim on jest i jak odbiera świat.

Coach przekazuje Klientowi obiektywną ocenę, dzięki której osiąga się jasność sytuacji. Podczas rozmów coach zachęca Klienta do podejmowania wyzwań, pokonywania przeciwności i podjęcia działania.


Ponieważ relacja coachingowa opiera się na zaufaniu i otwartości, treść rozmowy Klienta z coachem jest poufna. Jeżeli coaching dla Klienta zorganizowała osoba trzecia, coach uzgadnia z Klientem najlepszy sposób informowania go o postępach i ewentualnego angażowania go w proces coachingu.

Czego coach będzie oczekiwać od klienta?

Coach z kolei zachęca Klienta do zaangażowania się w proces coachingu – a to oznacza uczestnictwo w sesjach, robienie notatek z rozmowy, jeżeli zachodzi taka potrzeba, i realizację uzgodnień dokonywanych podczas spotkań.


Coach wymaga również otwartości na potencjał coachingu, czyli szczerego i otwartego wkładu Klienta w rozmowę.

Jeżeli coś się nie sprawdza, coach musi o tym wiedzieć. Jeżeli Klient ma wątpliwości lub problemy, powinien o nich powiedzieć.

Jeżeli Klient wie, dlaczego pojawił się dany problem, jest zobowiązana poinformować o tym coacha. Siła i moc coachingu są blisko związane z poziomem otwartości i zaufania między Klientem a jego coachem.

forM Marcin Fidziński Szkolenia&Coaching realizuje sesje life coachingowe on-line za pośrednictwem oprogramowania Clickmeeting.

Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii, takie spotkania są nie tylko wyjątkowo bezpieczne i wygodne dla obu stron, ale także dają możliwość stosowania szerokiego wachlarza narzędzi, takich jak np. wyświetlanie obrazów, korzystania z wirtualnych tablic, czy multimediów.

Jesteś gotów
postawić pierwszy krok?

Shopping cart

0

No products in the cart.