Polski system

oparty o model D-I-S-C

Zbadaj swój styl komunikacji oraz osobowość

Wygeneruj i omów ze mną raport ogólny lub sprzedawcy

DISC to behawioralne narzędzia samooceny oparte na teorii emocjonalnej i behawioralnej DISC z 1928 r. opracowanej przez psychologa Williama Moultona Marstona. Dostarcza informacji o preferowanych sposobach zachowania respondenta, tak zwanych stylach zachowań, co pozwala mu lepiej rozumieć sposoby własnego działania i podejmować lepsze decyzje.

Maxie DISC to nowczesny, polski system oparty o model DISC. Jego zaletą jest prostota zastosowania i skupienie się na praktycznych aspektach wykorzystania. Unikatową cechą wyróżniającą od innych systemów jest to, że jest to nie tylko raport stylów zachowań, ale i cały system uwzględniający również sesję objaśniająco-rozwojową dla klienta.

Model zakłada cztery główne style zachowania:

Styl dominujący:

Charakteryzuje osobę aktywną i zorientowaną na zadania. Taka osoba jest pobudzana przez wyzwania. Nie ma zdolności koncentrowania się na powtarzalnych zadaniach. Dąży do celu i jest motywowana przez sukcesy. 

Styl inspirujący:

Profil tej osoby jest aktywny i nakierowany na ludzi. Brakuje mu zdolności organizowania pracy, szczególnie priorytyzacji zdań, skrupulatności, koncentracji. Łatwo nawiązuje kontakty, jest empatyczny, ma zdolności perswazyjne i potrafi motywować innych.

Styl stabilny:

Styl nastawiony na ludzi i reaktywny. Chętnie współpracuje z innymi lecz woli mieć stałych współpracowników. Jest skrupulatny w przestrzeganiu procedur. Brakuje mu zdolności szybkiej adaptacji do zmian. Umiejętności naturalne to zdolność do aktywnego słuchania, wytrwałość w dążeniu do celu, lojalność i cierpliwość.

Styl ostrożny:

Nakierowany na zadania i reaktywny. Liczy się dokładność i jakość wykonanej pracy. Opanowany i krytyczny . Umiejętności naturalne to rzeczowa argumentacja, organizowanie i planowanie pracy, zagłębianie się w szczegóły, analizowanie, dbanie o wysoką jakość.

Co mogę zbadać dzięki MaxieDISC

Jako certyfikowany konsultant zapraszam Cię do wykonania badania w aż trzech obszarach :

Raport ogólny

Rzeczowe i czytelne informacje o naturalnym stylu zachowań respondenta: mocnych stronach, potencjalnych zagrożeniach, naturalnych motywatorach i czynnikach zwiększających efektywność w wybranym kontekście rozwojowym.

 

 

Cenne informacje o adaptacji – tj. dostosowaniu naturalnych zachowań – do aktualnych oddziałujących czynników zewnętrznych i wewnętrznych, mogących obniżać efektywność i satysfakcję z działania.

 

 

Najważniejsze informacje o założeniach modelu MaxieDISC® oraz wskazówki dla identyfikowania i komunikowania się z osobami o różnych stylach zachowań.

 

Raport sprzedawcy

Opisowa charakterystyka respondenta w roli sprzedażowej: naturalne atrybuty i mocne strony, czynniki osłabiającego skuteczność i takie, które przychodzą z łatwością i czynią bardziej przekonującym w kontakcie z klientem.

 

 

Przedstawienie adaptacji – tj. dopasowania naturalnych zachowań – do aktualnych czynników rzutujących na podejmowane działania sprzedażowe, mogących obniżać efekty pracy i osłabiać pozycję sprzedażową.

 

 

Istotne informacje o modelu MaxieDISC® oraz wskazówki dla użycia go w identyfikacji stylu zachowań klienta, radzeniu sobie z zastrzeżeniami oraz zwiększaniu szans sprzedaży.

Raport predyspozycji zawodowych

Przekrojowy opis naturalnego stylu zachowań respondenta: kluczowych atrybutów i mocnych stron, predyspozycji zawodowych, motywatorów w środowisku pracy, czynników wzmacniających oraz osłabiających efektywność w środowisku zawodowym.

 


Ważne informacje o adaptacji – tj. dopasowaniu naturalnych zachowań – do aktualnych czynników oddziałujących w sferze zawodowej, mogących obniżać skuteczność i satysfakcję z wykonywanej pracy.

 


Kluczowe informacje dotyczące modelu MaxieDISC® oraz wykorzystania go w identyfikowaniu potencjału i predyspozycji do wykonywania określonych typów zadań czy ról zawodowych

 

Każdy raport to indywidualny plik PDF dla respondenta oraz 75 minutowe omówienie z Certyfikowanym Konsultantem. Sesja objaśniająca raport daje 80% wartości z całego badania.


Daje odpowiedzi na temat preferowanych oraz adaptowanych zachowań w badanym obszarze

 

Jak wygląda badanie

Do zbadania stylów zachowań służy  test MaxieDISC.

Daje on informację o stylu zachowań respondenta.
Informuje o jego naturalnym stylu zachowania oraz adaptacji, którą dokonuje w miejscu pracy, czy podczas pełnienia innych ról społecznych. 


Test ( tzw. wymuszonego wyboru ) polega na udzieleniu odpowiedzi na 24 pytania i jest wykonywany cyfrowo. 

Informacje generowane w raporcie są istotne z punktu widzenia zastosowania w życiu prywatnym oraz w biznesie.

Dzięki wiedzy z testu, certyfikowany konsultant jest w stanie dokonać interpretacji badania i wspomóc respondenta w zakresie :

Poprawa relacji

Zwiększenie sprzedaży

Usprawnienie zarządzania

Lepsze zrozumienie siebie i innych

Usprawnienie komunikacji interpersonalnej

Zamów swoje badanie już dziś!

Shopping cart

0

No products in the cart.