WYWIERANIE WPŁYWU W ŚRODOWISKU MEDYCZNYM

SZKOLENIE DLA PROFESJONALISTÓW MEDYCZNYCH
15 GODZIN

Jeśli jesteś lekarzem, lub wykonujesz inny zawód medyczny to każdego dnia wywierasz ogromny wpływ na otoczenie, w którym funkcjonujesz. Z drugiej strony, wpływ ten – być może i w większym wymiarze wywierany jest na ciebie ! Dzięki temu szkoleniu dowiesz się czym jest perswazja i manipulacja. Poznasz mechanizmy działania najbardziej skutecznych reklam. W końcu – co najważniejsze odkryjesz jakimi technikami posługują się eksperci wpływu i będziesz stosował je w swojej praktyce zawodowej w zgodzie z etyką i z szacunkiem do drugiej osoby. Zdobędziesz wiedzę w jaki sposób budować dobry kontakt z pacjentami i środowiskiem medycznym – czyli relacje oparte na partnerstwie i sympatii. Szkolenie jest efektem wieloletnich obserwacji autora, który funkcjonując na co dzień wśród lekarzy specjalistów doskonale zdaje sobie sprawę z potrzeb i problemów z jakimi mogą oni spotykać się każdego dnia. Wskazówki praktyczne, materiały szkoleniowe oraz zeszyt ćwiczeń ( dostępne po ukończeniu całego szkolenia ) pozwolą ci w niedługim czasie zostać prawdziwym ekspertem wpływu. Dzięki temu Twoja praca stanie się łatwiejsza, a budowane relacje – bardziej świadome.

CEL : Szkolenie dedykowane jest profesjonalistom medycznym.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie :

  • potrafił definiować perswazję i manipulację
  • identyfikował zachowania perswazyjne i manipulacyjne
  • znał prawa perswazji
  • wykorzystywał prawa perswazji w życiu prywatnym i zawodowym
  • potrafił wywierać wpływ na pacjenta w oparciu o reguły wpływu społecznego
  • Potrafił budować komunikaty perswazyjne w oparciu o metodę lejka truizmów
  • potrafił budować komunikaty zgodnie z modelem Porozumienia Bez Przemocy (PBP)
  • potrafił przeciwdziałać manipulacji ze strony pacjenta
  • potrafił budować relacje z pacjentami w oparciu o sympatię, autorytet i zaufanie ( dobry kontakt )

HARMONOGRAM

DZIEŃ I :

1. Powitanie, informacje o trenerze, przedstawienie agendy, sprawy organizacyjne, poznanie uczestników oraz ich obszarów zainteresowania

2. Perswazja i manipulacja – kiedy i po co stosujemy oraz jak je od siebie odróżnić Manipulacja w reklamach – przekaz podprogowy Cechy i zachowania manipulatora – jak zidentyfikować, że ktoś nami manipuluje?

3. Perswazja i manipulacja a środowisko medyczne – dlaczego o tym mówimy? Być lekarzem kiedyś i dziś. Wstęp do Reguł Wpływu Społecznego dr Roberta Cialdiniego

PRZERWA

4. Reguła wzajemności

5. Reguła niedostępności

6. Reguła autorytetu

7. Reguła konsekwencji Wybrane techniki manipulacyjne stosowane w negocjacjach handlowych

PODSUMOWANIE , SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI

DZIEŃ II :

PRZYPOMNIENIE ZAGADNIEŃ Z DNIA POPRZEDNIEGO, QUIZ WIEDZY

1. Reguła konsensusu ( społecznego dowodu słuszności )
Model dyfuzji innowacji Rogersa

2. Reguła lubienia PRZERWA

3. Dobry Kontakt – budowanie relacji w oparciu o metody programowania neurolingwistycznego
Model Porozumienia Bez Przemocy Rosenberga

PODSUMOWANIE SZKOLENIA, SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI

MATERIAŁY SZKOLENIOWE :

ZESZYT ĆWICZEŃ

SKRYPT WIEDZY

30 MINUT KONSULTACJI INDYWIDUALNEJ Z PROWADZĄCYM

Shopping cart

0

No products in the cart.